سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیکوبلاگ شخصی محمد ظهراوی

 

# هناک بعض الاختلافات فی الرتب والصفات العسکریة من بلد عربی إلى آخر، وینطبق ذلک على بلدان العالم الأخرى. بالنسبة للقوات والجیوش العربیة نستخدم الرتب والألقاب والصفات العربیة أما بالنسبة لجیوش البلدان الأخرى فتبقى کما هی فی لغتها.

+الرتبةالعسکریة / Military Rank  / دَرَجات نَظامی

-رئیسأرکانالجیش / Chief of staff / رئیس سَتاد اَرتش

-قائدالقوةالجویة / Air Marshal / فَرماندهِ نِیروی هَوایی

-قائدقواتالدفاعالجوی / Air Defence Forces Commander / فَرماندهِ پَدافند هَوایی

-مشیر / Field Marshal / ارتشبُد

-فریقأول / General / ژنرال - تِیمسار

-فریق / Lieutenant General / سَپهبُد

-لواء / Major General / سَرلَشکر

-عمید / Brigadier / سَرتِیپ

-عقید / Colonel / سَرهَنگ

-مقدم / Lieutenant Colonel / سَرهَنگ دُوّم

-رائد / Major / سَرگُرد

-نقیب / Captain / سَروان

-ملازمأول / First Lieutenant / ستوان یَکُم

-ملازم / Lieutenant / ستوان

-مساعد - ضابطصف / Non-Commissioned Officer / اَفسر دَرَجه دَار

-رقیبأول (رئیسعرفاءفیبعضالدول) / First Sergeant / گُروُهبان یکم

-رقیب (عریففیبعضالدول) / Sergeant / گُروُهبان

-عریف (نائبعریف فی بعض الدول) / Corporal / سَرجُوخِه

-جندیأول / Private 1st class / / سَرباز یَکُم

-جندی / Private / سَرباز

# الوحدات والتشکیلات العسکریة تستخدم أسماء الوحدات والتشکیلات کما هی فی البلدان العربیة، وتترجم أسماء الوحدات فی البلدان الأخرى إلى ما یقابلها باللغة العربیة. هنا قائمة بأسماء الوحدات والتشکیلات الشائعة فی معظم الدول العربیة وما یقابلها بالإنجلیزیة و الفارسیة:

+الوحدةالعسکریة / Military Unit / واحدهای نظامی

-جیش / Army / اَرتش

-فیلق / Corps / سِپاه

-فرقة / Division / لَشکر

-لواء / Brigade / تیپ

-فوج / Regiment / هَنگ

-کتیبة / Battalion / گُردان

-سریة / Company / گُروُهان

-فصیل / Platoon / دَسته

-رهط / Squad / جُوخِه

-سلاحالمدفعیة / Artillery forces / نِیروُی تُوپخَانه

-سلاحالمدرعات / Armoured forces / نِیروُی زِرهی

-قواتالمشاة / Infantry forces / نِیروُی پِیادِه نِظام

-الاتصالات / Communications / اِرتباطات

-الهندسةالعسکریة / Military Engineering / مُهندسی نِظامی

-السلاحالکیماوی / Chemical Warfare / جَنگ اَفزارِ شیمیایی

-قواتالصاعقة / Shock troops / گُروُه ضَربَتی

-وحدةالمظلات / Paratroops / یَگانِ چَترباز

-سربطیران / Squadron / اسکادران – گُردانِ هَوایی


نوشته شده در یکشنبه 96/11/1ساعت 12:7 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |


 در هر یک از زبانهای دنیا زوایای جالب و ریزه کاریهایی ویژه ای دیده می شود که آن زبان را از دیگر زبانها متمایز می سازد. و این مورد، د ر زبان عربی بیشتر از دیگر زبانها یافت می شود.

همه می دانیم یکی از نشانه های کلام فصیح آن است که در حین کوتاه و مختصر بودن، مقصود خود را به طور کامل ادا کند.

برای مثال این جملات را در دو زبان فارسی و عربی مقایسه کنید:

-در فارسی 

فلانی گفت:

(بسم الله الرحمن الر حیم)

-درعربی

(بَسمَلَ فلانٌ)

 

-در فارسی

فلانی گفت:

(لا إله إلا الله)

 

-درعربی

(هَلَّلَ فلانٌ)

 

-در فارسی

فلانی گفت:

(سبحان الله)

-درعربی

(سَبّحَ فلانٌ)

 

-در فارسی

فلانی گفت:

(الله أکبر)

-درعربی

(کَبَّرَ فلانٌ)

 

-در فارسی

فلانی گفت:

(إنّا لله و إنّا إلیه راجعون)

-درعربی

(إستَرجَع فلانٌ)

 

-در فارسی

فلانی گفت:

(لا حول و لا قوّة إلا بالله)

-درعربی

(حَوقَلَ فلانٌ)

این ویژگی را تنها در زبان عربی می توان یافت و به چنین افعالی (افعال منحوت) گفته می شود..

 

 


نوشته شده در شنبه 96/9/18ساعت 1:5 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |


(عزاؤکم ، عزائکم ، عزاءکم)

تختلف الکتابة حسب موقعها

-تکتب (عزاؤکم) همزة على واو فی الرفع مثل:

(عزاؤکم وصل ذوی الفقید)

-وتکتب (عزائکم) على نبرة (یاء) فی حالة الجر مثل:

(مررتُ بعزائکم)

-تکتب (عزاءکم) على السطر فی النصب مثل:

(أحسن الله عزاءکم)


نوشته شده در شنبه 96/9/18ساعت 12:42 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |

 -ایاک اعنی واسمعی یا جارة :

(به در می گن دیوار بشنوه)

-کل شاة تناط برجلیها :

(هر کسی را تو قبر خودش می گذارند)

-ما خفی کان اعظم :

(فلفل نبین چه ریز بشکن ببین چه تیز)

-من خطب الحسناء یعطی مهرها :

(هر کس خربزه بخورد پای لرزشم می شینه)

-من یمدح العروس غیر اهلها :

(هیچ بقالی نمی گه ماست من ترش)

-کقاطع الغصن الذی جالس علیه :

(هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد)

-مغنیة التی لاتطرب :

(مرغ همسایه غاز است)

-فم یسبح و ید یذبح :

(با پنبه سر بریدن)

-من طلب المحال لایحظی بالنوال :

(هر که در جست وجوی محال باشد دست خالی می ماند)

-دُبَّ لائم ملامٍ :

(دیگ به دیگ می گه روت سیاه)

-الشتاء علی قرنی والعطش قتلنی :

(آب در کوزه وما تشنه لبانیم)

-رجع بخفی حُنین :

(دست از پا درازتر برگشت)

-کل کلبٍ ببابه نباح :

(هر سگی در خانه اش پارس می کند)

-ما عنده خلٌّ و لاخمرٌ :

(آه نداردبا ناله سودا کند)

-دوام الحال من المحال :

(در همیشه بر یک پاشنه نمی گردد)

-الی الماء یسعی من یغصّ بلقمة                  

الی این یسعی من یغصّ بماء :

(هر چه بگندد نمکش زنند وای بر آن روزی که بگندد نمک) 


نوشته شده در پنج شنبه 96/9/16ساعت 1:14 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |

 

 

-من حفر بئراً لاخیه وقع فیه :

(چاه مکن بهر کسی)

-لا مستحیل فی العمل :

(کار نشد ندارد)

-النسور لاتصطاد الذباب :

(صید ملخ شیوه ی شهباز نیست)

-لاتعدّ الفراخ قبل فقسها  :

(جوجه را آخر پاییز می شمرند)

-تکاد تغرب شمسه :

(آفتاب لب بوم)

-لقد یئسنا من خیرک لاتؤذنا :

(مرا به خیر تو امیدی نیست)

-ما وراء الاسود لون :

(بالاتر سیاهی رنگی نیست)

-ذئب فی لباس حمل :

(گرگ در لباس بره)

-بیضة الیوم خیر من دجاجة الغد :

(سیلی نقد بهتر از حلوی نسیه است)

-یحج و الناس راجعون :

(حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت)

-الیوم خمر و غدا امر :

(چو فردا شود فکر فردا کنیم)

-اعلمه الرمایة کل الیوم فلما اشتد ساعده رمانی :

(مار توآستین پرورش دادن)

-اقاربک عقاربک :

(من از بیگانگان هرگز نلالم که هرچه با من کرد آن آشنا کرد)

-ادامه دارد..


نوشته شده در پنج شنبه 96/9/16ساعت 1:7 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak